Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
Informatics E-learning System
โดย Admin User - อาทิตย์, 2 ตุลาคม 2016, 11:34PM
 

สำหรับนักศึกษาที่เข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก

สำหรับนักศึกษารหัส 58xxxxxxxx และ 59xxxxxxxx

ชื่อผู้ใช้ : รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน : วันเดือนปีเกิด เช่น 06012540

สำหรับนักศึกษารหัสอื่นๆ

ชื่อผู้ใช้ : รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน : รหัสนักศึกษา

หลังจากเข้าระบบได้แล้ว แนะนำให้ทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และเปลี่ยนรหั...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(8 คำ)
 

Skip รายวิชาทั้งหมด

รายวิชาทั้งหมด