Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
Informatics E-learning System
โดย Admin User - พุธ, 13 ธันวาคม 2017, 8:09AM
 

สำหรับนักศึกษาที่เข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก

สำหรับนักศึกษารหัส  60xxxxxxxx  และรหัส 59 / 58

ชื่อผู้ใช้ ::  รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน ::  วันเดือนปีเกิด  เช่น  06012540

สำหรับนักศึกษารหัสอื่นๆ

ชื่อผู้ใช้ ::  รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน ::  รหัสนักศึกษา

หลังจากเข้าระบบได้แล้ว แนะนำให้ทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(9 คำ)
 

Skip รายวิชาทั้งหมด

รายวิชาทั้งหมด