Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
สอบปลายภาค 2/60 นศ. ภาคปกติ
โดย Admin User - พุธ, 18 เมษายน 2018, 12:24PM
 

สอบปลายภาค 2/60  ภาคปกติ
วันจันทร์ที่ 30 เม.ย. 2561 จัดสอบ 2 รอบ คือ 13:00 น. และ 14:20 น.
ให้ตรวจสอบห้องและเวลา ที่เว็ปไซต์ E-Testing  เพื่อทราบกลุ่มสอบ 
เพื่อป้องกันการเข้าสอบผิดห้อง  http://www.etest.nrru.ac.th

 
รูปภาพของAdmin User
ตารางการเข้าเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ( P1 - P20 ภาคการศึกษาที่ 2/60 )
โดย Admin User - พุธ, 13 ธันวาคม 2017, 8:11AM
 

ตารางการเข้าเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ( P1 ถึง P20  ภาคปกติ 2/60)
ได้ในรายวิชา 004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยไม่ต้อง Login (เข้าสู่ระบบในฐานะบุคคลทั่วไป)  หรือที่ลิงค์
       http://www.it.nrru.ac.th/e-learning/course/view.php?id=4

 
รูปภาพของAdmin User
Informatics E-learning System
โดย Admin User - พุธ, 13 ธันวาคม 2017, 8:09AM
 

สำหรับนักศึกษาที่เข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก

สำหรับนักศึกษารหัส  60xxxxxxxx  และรหัส 59 / 58

ชื่อผู้ใช้ ::  รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน ::  วันเดือนปีเกิด  เช่น  06012540

สำหรับนักศึกษารหัสอื่นๆ

ชื่อผู้ใช้ ::  รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน ::  รหัสนักศึกษา

หลังจากเข้าระบบได้แล้ว แนะนำให้ทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(9 คำ)
 

Skip รายวิชาทั้งหมด

รายวิชาทั้งหมด