Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
ย้าย Server ใหม่
โดย Admin User - จันทร์, 14 มิถุนายน 2021, 11:53PM
 

ย้าย Server ใหม่ไปที่ http://www.it.nrru.ac.th/elearning3

 
รูปภาพของAdmin User
Informatics E-learning System
โดย Admin User - จันทร์, 1 กรกฎาคม 2019, 8:49AM
 

สำหรับนักศึกษาที่เข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก

สำหรับนักศึกษารหัส  62xxxxxxxx  และรหัส 61 / 60 / 59 / 58

ชื่อผู้ใช้ ::  รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน ::  วันเดือนปีเกิด  เช่น  06012540

สำหรับนักศึกษารหัสอื่นๆ

ชื่อผู้ใช้ ::  รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน ::  รหัสนักศึกษา

หลังจากเข้าระบบได้แล้ว แนะนำให้ทำการแก้ไขข้อม...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(11 คำ)
 

Skip รายวิชาทั้งหมด

รายวิชาทั้งหมด