| Thursday, 16 January 2020 |
Global event
งดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นวันสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
00:00
 

งดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นวันสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (สอบมัมภาษณ์) รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน