ระบบฮาร์ดแวร์ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการการมองภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ ทฤษฎีและอัลกอริทึมในการสร้างภาพแบบ 2 มิติ โดยจุด เส้นตรง เส้นโค้ง และวงรี การแปลงภาพใน 2 มิติ และ 3 มิติ  การแปลงแบบย้าย แบบสเกล แบบหมุน การขริบภาพแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  การโปรเจคชันภาพ 3 มิติ  การโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการประยุกต์ใช้งานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก