เทคโนโลยีของหุ่นยนต์ พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ด้านดิฟเฟอเรนเชียล การควบคุมการเคลื่อนที่ การสร้างโปรแกรม และการประยุกต์ใช้งาน