ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น แถวลำดับ เรียงทับซ้อน แถวคอย รายการโยง โครงสร้างข้อมูลไม่เป็นเชิงเส้น โครงสร้างข้อมูลต้นไม้ และกราฟ เทคนิคการเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล