การออกแบบโปรแกรมและการวิเคราะห์ ขั้นตอนวิธี ชนิดข้อมูล การวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี โครงสร้างการจัดข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ลิสต์ โครงสร้างข้อมูลแบบกองซ้อนและคิว โครงสร้างข้อมูลแบบพลวัต ได้แก่ ลิงก์ลิสต์ ต้นไม้ ต้นไม้ไบนารี ต้นไม้เอวีแอล การเรียงลำดับ และการค้นข้อมูลในโครงสร้าง