การออกแบบและพัฒนาเกมด้วยภาษาและสคริปต์คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์เกมประเภทต่าง ๆ ตลอดจนระบบกราฟิกที่ใช้ในเกม กระบวนวิธีในการออกแบบเกม องค์ประกอบภายในเกม การประเมินผลเกม รวมทั้งแนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ๆ และแนวทางการโปรแกรมเกมในอนาคต