ประวัติเทคโนโลยีวีดิโอเกมและเกมคอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบเกม การออกแบบแนวคิด การสร้างภาพต้นแบบ การออกแบบส่วนควบคุมและส่วนการติดต่อ การออกแบบตัวละคร รูปแบบการเล่น ฉาก การวางโครงเรื่อง  การกำหนดท่าทางของตัวละคร ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกม การพัฒนาโปรแกรมเกม