ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพดิจิตอล การแทนค่าข้อมูลสี การแปลงข้อมูลภาพ การปรับปรุง คุณภาพของภาพ ตัวกรองในโดเมนพื้นที่และโดเมนความถี่ การแบ่งภาพเป็นหลายส่วนอย่างมีความหมาย ไบนารีมอร์โฟโลยี การแทนค่าและการบรรยายลักษณะข้อมูลภาพ การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพดิจิตอล งานประยุกต์ด้านการประมวลผลภาพ การพัฒนาโปรแกรมทางด้านการประมวลผลภาพ