การออกแบบองค์ประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้ทำงานร่วมกันในระบบฝังตัว การออกแบบระบบที่เป็นการใช้งานแบบเจาะจง การพิจารณาลักษณะการใช้งานต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง