โครงสร้างและฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการ แนวคิดเชิงกระบวนการ กระบวนการแบบขนาน การซิงโครไนซ์กระบวนการ การล็อคแบบระดับชั้น การจัดสรรกระบวนการ การจัดสรรหน่วยความจำเสมือน ระบบไฟล์และส่วนนำเข้า/แสดงผล กรณีศึกษาระบบปฏิบัติการแบบต่าง ๆ